Even voorstellen

Groene Hart Go (GHG) is het samenwerkingsverband van drie Go clubs in het groene Hart: Alphen, Zoetermeer en Gouda.  De nauwe samenwerking van de afgelopen jaren is verder verstevigd.

Wat houdt deze samenwerking in?

 • op dinsdagavond wordt er op één van de drie locaties gespeeld
 • er wordt een gezamenlijke contributie geheven waarmee leden op alle drie de locaties mogen spelen
 • er is een gezamenlijke interne knock out competitie en een gezamenlijke interne ladder
 • twee gezamenlijke teams spelen mee in de landelijke competitie die door de Nederlandse Go bond wordt georganiseerd
 • er komt een Groene Hart Go website
 • er worden gezamenlijke Go promotie-activiteiten in het Groene Hart georganiseerd

De locale clubs blijven bestaan. Zij regelen de locale clubavond en het speelmateriaal. In de naamgeving van de clubs komt voortaan de samenwerking tot uiting:

 • GHG Alpen aan de Rijn
 • GHG Gouda
 • GHG Zoetermeer

Het bestuurt van Groene Hart Go bestaat uit:

 • Frank Versnel – Secretaris
 • Joost Albers – Penningmeester
 • Arjen Ketelaar – Voorzitter